Dutch IPTV

Servicevoorwaarden

WELKOM BIJ DUTCH IPTV

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van DUTCHIPTV., Website, te vinden op dutch-iptv.nl


Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf DUTCHIPTV niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die op deze website inlogt en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze hulp aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het Bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij worden als onderling verwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzingen naar hetzelfde.

Onze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Termscreator Algemene Voorwaarden Generator.

Koekjes

Wij maken gebruik van cookies. Door  DUTCHIPTV te openen,  ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het   privacybeleid van DUTCHIPTV.

De meeste interactieve websites maken gebruik van cookies, zodat wij bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker kunnen opvragen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het voor mensen gemakkelijker te maken onze website te bezoeken. Sommige van onze aangesloten/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten DUTCHIPTVen/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op DUTCHIPTV. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft hier toegang toe via DUTCHIPTV voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

  • Materiaal van DUTCHIPTV opnieuw publiceren
  • Materiaal van DUTCHIPTV verkopen, verhuren of in sublicentie geven
  • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van DUTCHIPTV
  • Content van DUTCHIPTV opnieuw distribueren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. DUTCHIPTV filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen reacties voordat ze op de website verschijnen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van de agenten en/of aangesloten bedrijven van DUTCHIPTV. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is DUTCHIPTV niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of plaatsen van en/of verschijnen van de opmerkingen op deze website.

DUTCHIPTV behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze Algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en vertegenwoordigt dat:

U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of gewoonten uit te lokken of te promoten, of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Hierbij verleent u Bedrijfsnaam een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van onlinegidsen kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; En
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlinks naar onze website mogen maken.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij. We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com-communitysites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
distributeurs van onlinegidsen;
internetportals;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; En
onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie zou brengen voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons uit de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van DUTCHIPTV; en (d) de link bevindt zich in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de organisaties bent die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar DUTCHIPTV. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waaraan gekoppeld is; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het format van de inhoud op de site van de linkende partij.

Er is geen gebruik van het DUTCHIPTV-logo of ander artwork toegestaan voor koppelingen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Inhoudsaansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Op geen enkele website mogen link(s) verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op de rechten van derden, deze anderszins schenden of de inbreuk of andere schending ervan bepleiten.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer worden uiteengezet: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortkomen uit een contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen. Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Signup to our Newsletter to get updates on promotions.

You cannot copy content of this page